investor Sekyra Group - technický dozor investora pro dodávku technologií - Elektro ( EPS, CCTV, EZS), osvětlení, zásuvky, technologie ( VZT chlazení, topení)